388974 Man bewerkt metaal in kleine werkplaats

Op dinsdag 21 juni heten wij onze partners welkom tijdens het eerste HAN Lean partner event. Tijdens deze middag proosten we op de opening van de Smart U-shaped Cell. Aansluitend bieden we een interactief, compact, inhoudelijk programma rond actuele onderwerpen.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 26
Arnhem

Deelname
gratis voor partners

Netwerken en inspiratie HAN Lean Partner Event

Op dinsdag 21 juni heten wij onze partnerbedrijven welkom tijdens het eerste HAN Lean Partner Event. Tijdens deze middag proosten we op de opening van de Smart U-shaped Cell, de nieuwe leer- en probeeromgeving voor onze onderzoekers en studenten. Aansluitend bieden we een interactief, compact, inhoudelijk programma rond actuele onderwerpen. We gaan hierbij in korte sessies na een inspirerende ‘spark’ van een externe spreker in gesprek rond actuele thema’s. Daarnaast kunt u doorlopend kijken naar en deelnemen aan verschillende demonstraties zoals het produceren met een AR-bril en werken in een Smart U-shaped cell.  

Borrel en BBQ
Om 17.00 sluiten we af met een BBQ in de binnentuin. Hierbij is volop gelegenheid tot netwerken.  

Uitnodiging exclusief voor onze partnerbedrijven
Deze inspiratiemiddag richt zich op onze partnerbedrijven. Iedereen die binnen deze bedrijven met continu verbeteren en procesverbetering te maken heeft, is van harte welkom. 

We kijken er naar uit om elkaar die middag weer fysiek te ontmoeten.

Hopelijk tot 21 juni!

Let op: Deze middag is exclusief voor relaties werkzaam bij onze partnerbedrijven.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Programma

Deze middag bieden wij een doorlopend programma aan waarbij u een keuze kunt maken uit de volgende sessies: 

- Augmented reality in de praktijk
- Leren en veranderen + Lego Serious Game
- Design for Excellence / Lean productengineering
- Werken in de U-Shaped Assembly Cell
- Mens-robot samenwerking

Vrijwel alle sessies worden meerdere keren aangeboden. 

Augmented reality in de praktijkMontage op afstand met behulp van Augmented Reality

Tim Maas (manager Installation)  vertelt  over de toepassing van AR bij de afdeling Installations van Kaak Food Processing Systems (Kaak FPS). Tijdens het event krijgt u ook de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe deze toepassing in de praktijk werkt. 
 
Op zoek naar een betere benutting van de capaciteit voor de montage van machines bij klanten, heeft Kaak inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met de toepassing van AR in hun montage. Hier hebben ervaren monteurs zelf, met een speciaal voor Kaak ontwikkelde app, instructies vastgelegd in een 3D model van de machine dat gemaakt is in het CAD systeem. Zo worden stap voor stap instructies geschreven, vergelijkbaar met de bouwinstructies van bijvoorbeeld LEGO. Voor het maken van deze instructies is geen kennis vereist van het CAD-tekenprogramma. Ervaren monteurs kunnen binnen enkele dagen met het maken van instructies aan de slag. Tijdens de montage wordt met behulp van een iPad de op te bouwen machine over de werkelijke situatie geprojecteerd en ontvangt de monteur alle benodigde informatie over de montage van de machine.
34000 smart industry deeltijd fabriek

Design for eXcellenceOntwerp van slimme en duurzame producten en aanpassing bedrijfsmodel

Deze rondetafel start met een inleiding gegeven worden door Dr. Armand Smits over het innoveren van producten en bijbehorende bedrijfsmodellen. Deze inleiding geeft inzicht in de uitdagingen waar veel bedrijven voor staan om hun producten duurzamer te maken. Er wordt onder meer stilgestaan bij de resultaten van een onderzoeksproject waarin is gekeken naar de betekenis van duurzaamheid voor producten en voor het bedrijfsmodel. Hierbij  is ook onderzocht hoe bedrijven bijbehorende ontwikkelingen vorm kunnen geven. Tijdens deze sessie willen we discussiëren over de resultaten van het onderzoek om zo te komen tot ideeën voor een vervolgonderzoek op het gebied van het ‘ontwerpen van slimme en duurzame producten’.

Armand Smits

Dr. Armand Smits is Universitair Docent aan de Radboud Universiteit. Zijn overkoepelend onderzoeksthema betreft de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met het gebruik van externe ideeën, praktijken en kennis voor organisatorische verandering en innovatie. Dit in toenemende mate in de context van duurzaamheidstransities

 

387446 Productievloer in fabriek met robots

Demonstraties en simulatieWerken in Smart U-Shaped Assemblage Cell

Bij het partner event staat de U-shaped assemblage cell centraal. Hierin worden deze middag 3 verschillende technologieën gedemonstreerd. Tijdens de verschillende sessies is er ruimte voor vragen en om zelf te ervaren.

Demonstraties en simulatie

  1. Demonstratie met een robot in assemblagelijn die kwaliteitscontroles uitvoert
  2. Demonstratie van de assemblage van een meterkast van ABB met behulp van een augmented reality bril, op de bril wordt de werkinstructies gevisualiseerd
  3. Simulatie op Plant Sim laat zien hoe de doorlooptijd verkort kan worden van de U-shaped cell
387445 Man / student werkt met AR bril op. Virtual reality in een productieomgeving.

Leren en veranderenInteractieve sessie & serious game

Continu Verbeteren, Lean, Industry 4.0. Allemaal hele belangrijke thema’s. Maar hoe maakt u ze tot een succes? Hoe implementeert u Lean en Smart? In twee verschillende sessies duiken we hier samen in.

1) Interactieve sessie
In deze sessie gaan we eerst na waar u precies mee worstelt wanneer u Lean en Smart implementeert. Daarna willen we u op basis van ons eigen onderzoek enkele handvatten geven om uw implementatie te ondersteunen.

2) Serious Game
In een activerende sessie kunnen u en uw collega’s deelnemen aan een game. Deze game maakt op een laagdrempelige manier duidelijk hoe u Lean en Smart in de praktijk tot een succes kunt maken. Ook heeft de game een enthousiasmerende werking voor collega’s die u mee neemt.

U kunt beide sessies individueel maar ook samen volgen. Al met al krijgen u en uw collega’s op een interactieve en actieve manier ideeën om Lean en Smart op een goede manier te implementeren!

388089 illustratie bij project nieuw functiehuis

Inleiding en inhoudelijke discussieMens-robot samenwerking

Door onder andere schaarste op de arbeidsmarkt, is de introductie van robot/cobot oplossingen binnen het mkb onontkomelijk. Er zijn verschillende uitdagingen die de keuze voor en implementatie van robot/cobot oplossingen in het productieproces bemoeilijken. Is een robot of cobotoplossing het best passend voor het probleem? Naar welke aspecten kijk je bij de keuze voor deze robot/cobot oplossing? Hoe faciliteer je de mens-robot samenwerking? Benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen en in voor een inhoudelijke discussie rondom robot/cobot gebruik binnen het productieproces? Kom dan naar de interactieve presentatie van Tom Tijink en Vincent Wiegel.

234465 null

Aanmelden

Deze middag is exclusief voor onze partnerbedrijven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

175117 Deelnemer maakt foto van presentatie