Impact door co-creatie in het sociale domein

234512 wijkcentrum sociaal samenwerken

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseren op 1 februari, 21 februari en 15 maart 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein gezamenlijk een reeks online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk.

Mix van bruikbare kennis

Impact door co-creatie in het sociaal domein: samen het goede doen.

De onderzoekers van drie verschillende Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen hun krachten en interesse op het onderwerp impact, cocreatief beleid en verantwoording:

  • Drs. Michelle van der Tier, programmamanager en onderzoeker, Lectoraat Sociale Integratie, Hogeschool Zuyd, Phd Student (KU, Leuven).
  • Dr. Sandra Geelhoed, Senior onderzoeker Lectoraat Organiseren van Waardig werk (HU, Utrecht).
  • Gideon Visser MSc, onderzoeker en projectleider Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (HAN, Nijmegen).

Middels drie sessies schotelen zij de deelnemers een mix bruikbare theorie, methodiek, reflectie en werkvormen voor, in combinatie met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Werk jij als ambtenaar of professional in het sociaal domein en wil je meer meten over impact of cocratief beleid? Meld je dan nu aan!

Sessie 1 Maatschappelijke impact en co-creatie van beleid

Datum: 1 februari 2022
Tijd: 10.00-12.30 uur
Aanmelden voor sessie 1

Aan de hand van het project Signaleren, Bespreekbaar Maken en Doorbreken van Armoede in gemeente Lingewaard gaan we met elkaar in gesprek over impact in het sociaal domein. Na twee korte inleidingen over cocratie van beleid (als procesmodel) en impact vanuit verschillende perspectieven wordt SIBA kort gepresenteerd. Daarna gaan de deelnemers in break-outrooms aan de slag. Doel is om vanuit verschillende perspectieven de impact van het project in kaart te brengen. 

Carinda Jansen (onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein, HAN) en Mary-Anne Huberts (Gemeente Lingewaard) zullen het project toelichten

Sessie 2 Inzicht in impact: de belangrijkste afwegingen en methodieken voor professionals en beleidsmakers

Datum: 22 februari 2022
Tijd: 10.00-12.30 uur
Aanmelden voor sessie 2

In deze tweede bijeenkomst brengen we in kaart wat de belangrijkste afwegingen en methodieken voor sociale professionals en beleidsmakers zijn voor het inzichtelijk maken van impact in het sociale domein.

Sessie 3 Het goede doen: het samen realiseren van duurzame impact in het sociaal domein

Datum: 15 maart 2022
Tijd: 10.00-12.30 uur
Aanmelden voor sessie 3

In de afsluitende bijeenkomst wordt de cirkel rond gemaakt door te kijken wat dit betekent in de eigen praktijk om duurzame impact te realiseren. 

Professionals samengebracht

Met de reeks worden beleidsmakers en sociale professionals samengebracht om de kloof tussen beleid en praktijk te dichten, en aan te sluiten op de behoeften van burgers in hun dagelijks leven. Een proces van co-creatie wordt in gang gezet om daarmee de impact van sociale interventies en beleid te vergroten. 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online
via Teams

Deelname
geen kosten aan verbonden