Lectoraat Drug Discovery Installatie Pedro Hermkens

285527 icoontjes die zweven door de lucht met persoon in witte jas op achtergrond

Op donderdag 17 juni 2021 wordt Pedro Hermkens geïnstalleerd als lector Drug Discovery bij de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.

Tijdens dit evenement spreekt Pedro zijn rede uit genaamd: 
SMART INNOVATIONS IN DRUG DISCOVERY

Pedro gaat in op de uitdagingen binnen de researchfase van medicijnontwikkeling en zoomt daarbij in op slimme innovatie waar het lectoraat Drug Discovery mogelijk een bijdrage kan leveren. De lector gaat nauw samenwerken met Pivot Park in Oss. Daarom zal Brigitte Drees (directeur Pivot Park) het thema "verbinden van onderwijs, onderzoek en werkveld" vanuit haar visie belichten. 

Het is mogelijk om de bijeenkomst offline (HAN Campus Nijmegen) of online (MS-teams) bij te wonen. Programma

14.45 uur Ontvangst/digitale inloop
15.00 uur Welkomstwoord door Harmen Neidig, directeur Academie Toegepaste Biowetenschappen en chemie
15.10 uur Inleidingen door diverse sprekers o.a. Brigitte Drees, directeur Pivot Park Oss
15.25 Lezing door Koen Dechering, CEO TripIQ, getiteld "Pantothenmides voor behandeling van malaria"
15.40 uur Installatie door Rob Verhofstad, voorzitter HAN College van Bestuur
16.00 uur Intreerede door Pedro Hermkens, lector Drug Discovery
16.45 Afsluiting

lectoraat Drug Discovery

Het lectoraat Drug Discovery is gestart in 2020 en richt zich met name op het verbeteren van processen en technologieën in de researchfase van medicijnontwikkeling. Dit doet het lectoraat in nauwe samenwerking met bedrijven in de farmahoek en andere kennisinstellingen. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat onderwijs in de vorm van de minor Drug Discovery waar studenten meegenomen worden in het proces van medicijnontwikkeling vanuit het oogpunt van alle disciplines die daarbij betrokken zijn. Zowel het onderzoek als het onderwijs vindt voor een deel plaats op Pivot Park Oss, in nauwe betrokkenheid met het bedrijfsleven. 

lector Pedro Hermkens

Pedro Hermkens is lector bij het lectoraat Drug Discovery. Samen met zijn team werkt hij aan verschillende technologieën met als doel het proces van medicijnontwikkeling efficiënter en goedkoper te maken. En zo een bijdrage te leveren aan de huidige maatschappelijke uitdagingen. Zijn expertise is Medicinal Chemistry. Op dit gebied heeft hij inmiddels jarenlange ervaring en een indrukwekkende lijst met publicaties 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie

De locatie is nog niet bekend