Installatie Installatie Tamara van Schilt-Mol

255833 lego poppetje met verrekijker

Op donderdag 15 april vindt de installatie plaats van Tamara van Schilt-Mol tot HAN-lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen. Vanwege de Covid-19 maatregelen geheel digitaal en in aangepaste vorm.

Tijdens deze bijeenkomst geeft Tamara kort haar visie op eigentijds beoordelen en beslissen. Daarnaast kunt u deelnemen aan een aantal workshops waarin u nader kennis maakt met het lectoraat. Deelnemers krijgen na afloop een “digitale goodybag” met daarin onder meer zes handvatten die kunnen helpen om meer eigentijds te gaan beoordelen en beslissen.

Lector Tamara van Schilt-Mol

Tamara van Schilt-Mol was in haar functie als associate lector bij de HAN onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het toetsweb, het herijken van de leeruitkomsten bke/ske en het oprichten van het netwerk Toetsbekwaamheid hbo. Tevens is zij als docent en als academic director betrokken bij de master Toetsdeskundige van Fontys. Haar visie op eigentijds beoordelen en beslissen spreekt uit bovenstaand beeld van haar installatie.

Het gaat over het bepalen van je visie, het scherpstellen en het realiseren van focus: de diepte in durven gaan en kritisch kijken naar je eigen kwaliteit, maar ook de blik naar buiten wenden en leren van wat je daar ziet.

Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen

In het lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen staat de vraag centraal hoe toetsing ontworpen, ingericht en uitgevoerd kan worden zodat het bijdraagt aan de drie functies die onderscheiden worden binnen toetsing: de beslisfunctie, de leerfunctie en de evaluatiefunctie. Het gaat daarbij om het maken van goed geïnformeerde keuzes op basis van actuele kennis en inzichten.

Programma

  • 15.30 uur Welkomstwoord door Aly Smelt, directeur Academie Educatie
  • 15.40 uur Installatie door Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur HAN
  • 15.50 uur Tamara van Schilt-Mol, lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen
  • 16.15 uur Workshops/lezingen
  • 17.15 uur Einde

16.15 - 17.15 uur Workshops/lezingen

Aanmelden

Aanmelden kan via dit online aanmeldformulier.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online
via Teams

14 oktober 2021 Toetsconferentie

In vervolg op de online installatie organiseert het lectoraat op donderdag 14 oktober een fysieke toetsconferentie met vele workshops en lezingen. Tamara sluit die conferentie af met haar lezing "eigentijds beoordelen en beslissen" die je dan ook in gedrukte vorm ontvangt.

Noteer deze datum dus ook alvast in je agenda.