Richtlijnen plaatsen nieuwsbericht en event op homepage


Nieuwsbericht op homepage

Werkwijze

 • Maximaal 6 berichten in de slider
 • Nieuw bericht vervangt het bericht dat het langst online staat
 • Aanleveren via MCV Servicedesk:
 • URL nieuwsbericht (plaats het bericht op de ‘oude’ website)
 • Eyebrow = subtitel of thema (thema’s zijn nu nog niet uitgewerkt) (gebruik 1 à 2 woorden)
 • Titel = aantrekkelijke, actieve kop (max. 40 karakters)
 • Auteur: schrijver van het artikel, de bron, SAM, het organisatieonderdeel of HAN redactie
 • Datum (van plaatsing oorspronkelijke bericht)
 • Foto die in Brandspot staat (code vermelden + foto als bestand toevoegen)
 • Omschrijving bij de foto
 • Tags: kan nu nog niet, maar in de toekomst wel!
 • Doorloop is 1 tot 2 weken

Randvoorwaarden

 • Is maatschappelijk relevant
 • Het totaal van de berichten laat een brede hogeschool zien. Het geeft een beeld van de HAN in haar totaliteit.
 • Wie is de doelgroep? Belangrijk in verband met de brandvoice. Elke doelgroep heeft zijn ‘windrichting’.
 • In het bericht zit een hyperlink die verwijst naar meer informatie over het onderwerp. De hyperlink verwijst naar het gesloten of open gedeelte van de website.
 • Geschreven in de brandvoice van de HAN
 • Spelfouten zijn afwezig

Bij voorkeur: niet verplicht

 • Geeft vorm aan de driehoek: onderwijs, onderzoek en werkveld

Event op homepage

Werkwijze

 • Maximaal 1 event per keer
 • Aanleveren via MCV Servicedesk
 • Korte introtekst waarin hyperlinks mogelijk zijn (max 600 karakters)
 • Eyebrow = subtitel of thema (thema’s zijn nu nog niet uitgewerkt, kunnen zijn: kennismaken, ontmoeten, verbinden, onderzoeken, zwaartepunt, etc.) (gebruik 1 à 2 woorden)
 • Titel = aantrekkelijke, actieve kop (max. 60 karakters)
 • Locatie
 • Datum
 • Aanmeldlink voor achter de aanmeldknop
 • Foto die in Brandspot staat (code vermelden + foto als bestand toevoegen)
 • Omschrijving bij de foto
 • Tags: kan nu nog niet, maar in de toekomst wel! 
 • Doorloop: 1 tot 2 weken

Randvoorwaarden

 • Geschreven in de brandvoice van de HAN
 • Spelfouten zijn afwezig
 • Volgens een planning wordt een event geplaatst: stakeholders stemmen hierover af en maken een jaarkalender. Steeds moet gekeken worden welk evenement prioriteit heeft om onder de aandacht te brengen voor een week of een x-aantal weken.
 • Als er geen plek is voor een extra event > maak er dan een nieuwsbericht van (op de oude website dus).

Bij voorkeur: niet verplicht

 • Geeft vorm aan een onderdeel uit de driehoek: onderwijs, onderzoek en werkveld.