Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

(Opleiding)

Wilt u zich specialiseren als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de sociale psychiatrie? Het werkveld vraagt om opgeleide verpleegkundigen die met de diverse zorgvragers binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen werken. Start daarom nu met deze duale opleiding bij HAN VDO.

Volg de opleiding Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
Als verpleegkundige heeft u in de praktijk te maken met de ggz in de volle breedte. Uitgangspunt van deze door de beroepvereniging V&VN SPV erkende opleiding is het op competenties gebaseerde beroepsdeelprofiel van de SPV.

Relatie met praktijk
De beroepsvereniging V&VN-SPV en een werkveldcommissie zijn nauw betrokken bij de opzet en de ontwikkeling van de opleiding. De relatie met de praktijk is stevig. Zo werken we samen met relevante en deskundige gastdocenten. Maar ook ervaringsdeskundigen, zoals cliënten en hun familieleden, delen hun ervaringen. Zo leert u kijken vanuit meerdere perspectieven.

Variatie in onderwijsvormen
De opleiding maakt gebruik van blended learning: een combinatie van online leren en contactonderwijs. Het voordeel? Zo kunt u offline en online ervaringen uitwisselen met en feedback ontvangen van medestudenten. Ook andere onderwijsvormen komen aan bod, zoals studieloopbaanbegeleiding en intervisie. Via praktijkopdrachten heeft u de mogelijkheid zelf vorm te geven aan uw leerproces.

Voor wie

De opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige is interessant voor een brede groep verpleegkundigen. Niet alleen voor verpleegkundigen werkzaam in een ggz-instelling, maar ook voor verpleegkundigen die bijvoorbeeld werken in de penitentiaire instellingen, de forensische psychiatrie of in de verslavingszorg. De opleiding sluit aan bij actuele ontwikkelingen in het veld zoals versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg en ambulantisering.

Toelating

 • Hbo-diploma verpleegkunde of verpleegkunde niveau 4. In dat laatste geval vindt er een assessment plaats.
 • U bent verpleegkundige (BIG-geregistreerd)
 • U werkt minimaal 2 jaar in de GGz na diplomering (zie ook bijlage 'Toelatingscriteria werkplek' voor een overzicht van de criteria waaraan uw werkplek moet voldoen. 

Programma

Tijdens de opleiding staat de praktijk steeds centraal. U gaat uitgebreid in op de zorgvragergebonden, professiegebonden en organisatiegebonden taakgebieden.

Onderwerpen

 • Zorgvragergebonden taakgebieden: taken die verbonden zijn aan het primaire proces, de directe zorgverlening. Bijvoorbeeld: diagnostiek in sociaal-psychiatrisch perspectief, cognitieve gedragstherapie, systemisch werken en rehabilitatiegericht werken.
 • Professiegebonden taakgebieden: taken die verbonden zijn aan behoud, ontwikkeling en kwaliteit van professionele beroepsuitoefening, zoals werken aan persoonlijke effectiviteit als beroepspersoon, supervisie en coaching.
 • Organisatiegebonden taakgebieden: beleid- en beheertaken met betrekking tot voorwaarden voor de directe zorgverlening in een zorgorganisatie of in een organisatie-eenheid. Denk aan zorgbeleid en organisatie van de ggz.

Competenties
Voor een uitgebreid overzicht van de beroepscompetenties voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen kijkt u op op www.nvspv.nl

Resultaat
U ontvangt een door de NVSPV erkend getuigschrift.

Werkwijze

Werkvormen

 • U volgt 6 blokken van ieder 10 weken
 • U volgt en bespreekt persoonlijke ontwikkelingen en resultaten met de studieloopbaanbegeleider
 • U volgt een supervisie/intervisietraject, waarbij u uw persoonlijk beroepsmatig functioneren onder de loep neemt

Partners

De opleiding wil zo dicht mogelijk aansluiten bij landelijke en lokale ontwikkelingen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle relevante ggz-instellingen in de regio adviseert HAN VDO over deze opleiding. De opleiding is erkend door de V&VN-SPV.

Kosten

 • Inclusief studiemateriaal
 • Exclusief eventueel assessment en literatuur
 • U betaalt de kosten voor startdatum
 • Betaling in (maximaal drie) termijnen is mogelijk. Hiervoor betaalt u € 100 extra. Vermeld in het aanmeldformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld