Master Social Work

Bent u die professional die niet alleen oog heeft voor de eigen caseload, maar ook voor structurele problemen in de beroepspraktijk en de regio? De positie van uw organisatie en de problemen van cliënten in uw werkgebied veranderen en worden vaak complexer. Volg de masteropleiding Social Work en leer deze vraagstukken te signaleren en te analyseren om vervolgens een visie te ontwikkelen op de gevolgen voor burgers, de hulp- en dienstverlening en uw organisatie.

Voorbereid op maatschappelijk ontwikkelingen

U wordt als professional geconfronteerd met ontwikkelingen zoals, de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, de oprichting van sociale wijkteams integraal en outreachend werken, de overheveling van de AWBZ gelden naar de gemeenten, de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten, bezuinigingen en evidence based practice. Deze opleiding zorgt ervoor dat u inhoudelijk en persoonlijk klaar bent voor al die uitdagingen.

Verbeter uw beroepspraktijk

Met uw mastergraad wordt u de schakel tussen uitvoering en management en signaleert u actief problemen, behoeften en kansen in de huidige maatschappij. U onderzoekt deze en ontwikkelt vanuit nieuwe kennis een visie én aanpak voor burgers, cliënten, uw organisatie en het vak.

In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, ontwerpt u op basis van kennis een verbetering voor de uitvoeringspraktijk in uw organisatie. Vervolgens implementeert u deze visie in de praktijk en dat is nu juist waar organisaties in welzijn en zorg behoefte aan hebben. Het resultaat; verbetering van de kwaliteit van de hulp-en dienstverlening en verrijking van de kennis ten behoeve van uw vakgenoten.

Voorbeelden van innovaties

  • een regionaal aansluitend aanbod passend bij de vraag en mogelijkheden van dak-en thuislozen
  • een verbeterde signaleringspraktijk in de ouderenzorg waarbij vrijwilligers en professionals samenwerken
  • een passende vorm van psycho-educatie voor ouders en partners van veteranen
  • een werkwijze voor sociale inclusie in de wijk
  • blended hulpverlening en een online-community voor jongeren met ernstige gedragsproblemen

Nieuwste inzichten

Door onze samenwerking met deze lectoraten beschikt u altijd over de nieuwste inzichten, bijvoorbeeld rond:

  • Levensloopbegeleiding bij autisme (lector dr. Jan-Pieter Teunisse)
  • Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief (lector dr. Martha van Biene en associate lector dr. Erik Jansen)
  • Werkzame factoren in de zorg voor jeugd (lector dr. Huub Peijnenburg en associate lector dr. Marion van Hattum)
  • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (associate lectoren Ida van Asselt en Maaike Hermsen)

Daarnaast geven deskundigen uit de praktijk feedback door deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. De leden van de commissie adviseren over de kwaliteit en de inhoud van het curriculum en signaleren nieuwe ontwikkelingen. Leden van de commissie zijn onder andere werkzaam bij Vivaan, Reclassering Nederland, gemeente Land van Cuijk, MEE Gelderse Poort. 

Betrokken alumni

De Master Social Work heeft een actief alumninetwerk. Alumni werken mee aan voorlichtingsdagen en daarnaast verzorgen zij gastlessen. Jaarlijks zijn er diverse activiteiten waarvoor alumni worden uitgenodigd, zoals het bijwonen van gastlessen, een boekbespreking, of een mastertour naar de praktijk. Een waardevol netwerk tijdens en na uw studie.

Mastertitels hbo en universiteit gelijkwaardig

Net als bij een universitaire master ontvangt u bij een hbo-master een officieel en internationaal erkende mastertitel. Het niveau is gelijk, de weg ernaartoe is anders; de masterstudent van een hbo-master baseert zich namelijk altijd op een vraagstuk uit zijn eigen beroepspraktijk. Om die reden wordt de hbo-master ook wel professional master genoemd.