Leraar Engels (deeltijd)

Engels is een taal die tot de verbeelding spreekt. Kinderen komen er vroeg mee in contact via televisie en computer(games). Als leraar Engels gaat u graag met jongeren om, leert hen beter formuleren en verfijnt hun grammaticale vaardigheden en uitspraak.

De lerarenopleiding tweedegraads Engels in deeltijd van de HAN biedt u een aantrekkelijke en praktische combinatie van didactische vaardigheden en vakkennis.

Met een baan in het onderwijs ontwikkelt u zich precies zoals u zelf wilt. U kunt mentor worden of stagebegeleider, ICT-specialist of misschien wel decaan. Leraren zijn vaak actief in het management van de school of op het gebied van onderwijsvernieuwing. Leraren in talen zijn vaak betrokken bij internationaliseringsprojecten.

Ervaringen van studenten aan de lerarenopleiding

Open Avond

Starten met een opleiding om u verder te ontwikkelen of specialiseren? Bijblijven in uw vakgebied?

Maak kennis met de HAN ...

Tweedegraads bevoegd

Als u de deeltijdlerarenopleiding Engels heeft afgerond bent u tweedegraads bevoegd. Dat betekent dat u mag lesgeven in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw (1e t/m de 3e klas) van havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag u lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (ROC).

Na de studie

De vooruitzichten op een baan zijn veelal gunstig, vooral in het (v)mbo. Bovendien zijn er ook nog genoeg andere functiemogelijkheden waarbij uw vakkennis op hbo-niveau en uw communicatieve vaardigheden zeer goed van pas komen. Bij uw diploma ontvangt u een Engelstalig supplement, waarmee u gemakkelijker in het buitenland kunt gaan werken of verder studeren.

Verder studeren? Haal je eerstegraads bevoegdheid

Hebt u de smaak van het studeren te pakken? Dan studeert u gewoon verder.

Lees verder ...