De geschiedenis en het ontstaan van de HAN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat sinds 1996. Op 1 februari 1996 wordt de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen opgericht. Het gaat om een fusie van 3 hogescholen.

Wie zijn de voorgangers van de HAN?

 • Hogeschool Gelderland
 • Hogeschool Nijmegen
 • HEAO-Arnhem

Hogeschool Gelderland en Hogeschool Nijmegen zijn zelf ook resultaat van fusies. HEAO-Arnhem behoudt vanaf haar oprichting in 1968 haar zelfstandigheid. In 10 jaar tijd groeit de HAN uit tot een van de grotere hogescholen, met ruim 30.000 studenten, 65 bachelor-, 8 Associate degree- en 21 eigen masteropleidingen. Grote fusies doen zich niet meer voor. Wel start in september 2001 de Informatie en Communicatie Academie (ICA) als zelfstandig instituut naast de 4 al bestaande faculteiten. In 2005 voegt Academie Diedenoort Facility Management zich bij de HAN, als onderdeel van de Faculteit Economie en Management.

Aanleiding

Vanaf de jaren ´80 ontstaat er veel druk op het hoger onderwijs om samen te werken. In 1983 kent Nederland bijna 400 hbo-instellingen. Te veel, zo vindt minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen. De HBO-Raad is het met hem eens. Veel scholen zijn te klein om hun onderwijs goed te organiseren en ook financieel is het inefficiënt.
Op 13 september 1983 brengt Deetman zijn Beleidsnota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) uit. De HBO-Raad publiceert vrijwel tegelijkertijd de nota Versterking door Samenwerking. Uitgangspunt is: één stelsel voor Hoger Onderwijs. De veranderingen staan bekend onder de naam STC-operatie.

Doel van de STC-operatie

De STC-operatie moet leiden tot een structurele versterking van het hbo (onderwijskundig en organisatorisch) en is daarnaast een grote bezuinigingsoperatie. Er zijn veel consequenties:

 • Op 1 augustus 1986 moet iedere instelling minimaal 600 studenten hebben.
 • Alleen instellingen met meer dan 2500 studenten mogen nieuwe taken uitvoeren als vervolgonderwijs, onderzoek, 2e fase en onderwijsontwikkeling.
 • Er moet één bevoegd gezag, één directie en één medezeggenschapsraad per instelling komen.
 • Het financieringssysteem en de voorzieningen (o.a. voor nieuwbouw) moeten worden aangepast.
 • Binnen de lumpsum financiering krijgen de instellingen een grotere autonomie en bestedingsvrijheid.

Dit alles moet leiden tot een bezuiniging van 68 miljoen gulden in 3 jaar. Voor nieuwe taken is 60 miljoen gulden beschikbaar.

Situatie in 1983

Enkele cijfers uit het hoger onderwijs:

 • Nederland kent 368 hbo-instellingen
 • 207 daarvan hebben minder dan 600 studenten
 • 156 instellingen hebben tussen de 600 en 2500 studenten
 • 5 instellingen hebben meer dan 2500 studenten
 • 621 vestigingsplaatsen
 • 69 hbo-studierichtingen
 • Veel instellingen hebben al een fusieronde achter de rug om de eerste ronde van bezuinigingen te kunnen opvangen  

Regio Arnhem-Nijmegen

Vanaf het midden van de jaren ´80 zoeken de eerste hogescholen samenwerking. Op dat moment bestaan in de regio Arnhem-Nijmegen bijna 20 zelfstandige instellingen. Bij de fusies spelen niet alleen de studierichtingen en de locatie een rol, maar vooral de denominatie. Er ontstaan 4 (nieuwe) hogescholen:

 • Hogeschool Arnhem
 • Hogeschool Interstudie
 • Hogeschool Nijmegen
 • HEAO-Arnhem

Meer weten? Bekijk de stamboom en klik op Hogeschool Gelderland, Hogeschool Nijmegen, Hogeschool Interstudie, Hogeschool Arnhem en HEAO-Arnhem. 

Terug naar inhoudsopgave