Algemene informatie over de HAN

Ruimte voor kwaliteit: dat is de kracht van de HAN. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgen wij voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen.

Breed aanbod

De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. We hebben een breed aanbod aan opleidingen en een grote variėteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet). Vanuit lectoraten verzorgen we toegepast onderzoek. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, trainingen en (post-hbo-)opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties.

Basisgegevens

Bron: HAN Jaarverslag 2013

Doelstelling

Kwaliteit en een goede reputatie: dat is de kracht van de HAN. De HAN heeft zich nadrukkelijk op de kaart gezet van het hoger onderwijs met goed onderwijs en toegepast onderzoek. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot hoge tevredenheidscores, een sterke groei en een fors toegenomen binding met onze omgeving. Het onderhouden van deze basiskracht is doelstelling nummer 1.

In de komende jaren gaat de HAN verder met de ingezette vernieuwingen te verdiepen, bestendigen en verankeren in de opleidingen. Hoe? Dat staat beschreven in het HAN instellingsplan.