Lectoraat Acute Intensieve Zorg bij AED Recordday voor kinderen

Op woensdagochtend 29 mei 2013 zal het NEC stadion in Nijmegen gevuld zijn met 2.000 kinderen van basisscholen uit de regio. Ze worden tegelijkertijd getraind in reanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillators (AED). Deze AED Recordday is als grootschalige gezamenlijke scholing goed voor een plek in het Guinness Book of Records: The largest AED training-session in the World.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN is bij de organisatie van deze dag betrokken via bijdragen aan het AED scholingstraject, aan de recordpoging en door de inzet van studenten Verpleegkunde voor onderzoek en begeleiding.

Kinderen activeren voor reanimatie

Het traject is gestart vanuit de gedachte om kinderen als nieuwe generatie burgerhulpverleners zo jong mogelijk kennis laten maken met AED en Basic Life Support (BLS). De leerlingen hebben op hun eigen school al een training gevolgd op initiatief van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). De AED Recordday vormt de afsluiting van het eerste trainingsjaar.

Uitgangspunt is dat kinderen het zien van een hartstilstand niet eng vinden, maar als iets waarbij ze actie kunnen ondernemen. In het traject wordt ook onderzocht of reanimatie en AED gebruik door basisschoolkinderen uit groep 7/8 (10-12 jaar) mogelijk is. De komende 7 jaar worden leerlingen van deze groepen daarvoor verder getraind.

Kwaliteitsonderzoek meetinstrument

HAN-lector Lilian Vloet: 'We zijn door het CWZ verzocht om gedurende de 7 trainingsjaren onderzoek te doen naar het effect van de training bij schoolkinderen. Studenten Verpleegkunde krijgen via het lectoraat de mogelijkheid om hun bijdrage te leveren in de vorm van een kwaliteitsonderzoek. Ze gaan een betrouwbaar, bruikbaar en valide meetinstrument en vragenlijst ontwikkelen om het effect van de training te onderzoeken. Ook verzorgen ze de organisatie rondom het afnemen en inzamelen van dit meetinstrument.'

De gegevens die het meetinstrument gaat opleveren worden door het lectoraat LAIZ in samenwerking met het CWZ geanalyseerd.

De ontwikkelingen rond het AED-traject zijn te volgen via het blog van het lectoraat.

AED Recordday

  • Datum: woensdag 29 mei 2013
  • Tijd: 10.00 - 12.00 uur
  • Locatie: Goffertstadion van NEC in Nijmegen

Bronnen: HAN, CWZ

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verwijzen wij u graag naar www.han.nl/pers.