Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Wilt u zich specialiseren als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de sociale psychiatrie? Het werkveld vraagt om opgeleide verpleegkundigen die met de diverse zorgvragers binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen werken. Start daarom nu met deze duale opleiding bij HAN VDO.

Werkveld:  Zorg
Vakgebied:  Verpleegkunde

In het kort

Locatie
Berg en Dalseweg 81 Nijmegen
Duur
18 maanden
Stage
120 dagen
Studiebelasting
2.520 uur in totaal
Resultaat
Getuigschrift
Kosten
€ 8250,-
(prijspeil 2013) Prijs is exclusief aanschaf boeken. Evt. extra € 250,- assessment

Volg de opleiding Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Als verpleegkundige heeft u in de praktijk te maken met de ggz in de volle breedte. Uitgangspunt van deze door de beroepvereniging V&VN SPV erkende opleiding is het op competenties gebaseerde beroepsdeelprofiel van de SPV.

Voor wie?

De opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige is interessant voor een brede groep verpleegkundigen. Niet alleen voor verpleegkundigen werkzaam in een ggz-instelling, maar ook voor verpleegkundigen die bijvoorbeeld werken in de penitentiaire instellingen, de forensische psychiatrie of in de verslavingszorg. De opleiding sluit aan bij actuele ontwikkelingen in het veld zoals versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg en ambulantisering.

Relatie met praktijk

De beroepsvereniging V&VN-SPV en een werkveldcommissie zijn nauw betrokken bij de opzet en de ontwikkeling van de opleiding. De relatie met de praktijk is stevig. Zo werken we samen met relevante en deskundige gastdocenten. Maar ook ervaringsdeskundigen, zoals cliënten en hun familieleden, delen hun ervaringen. Zo leert u kijken vanuit meerdere perspectieven.

Variatie in onderwijsvormen

De opleiding maakt gebruik van blended learning: een combinatie van online leren en contactonderwijs. Het voordeel? Zo kunt u offline en online ervaringen uitwisselen met en feedback ontvangen van medestudenten. Ook andere onderwijsvormen komen aan bod, zoals studieloopbaanbegeleiding en intervisie. Via praktijkopdrachten heeft u de mogelijkheid zelf vorm te geven aan uw leerproces.