Werkwijze Social Work

Uw beroepspraktijk staat centraal tijdens de masteropleiding Social Work. Praktijkgericht leren dus. U volgt binnen deze context onderwijsmodules en maakt beroepsproducten. Gaandeweg werkt u toe naar uw masterthesis. U krijgt studiecoaching, begeleiding bij het centrale project en (in het tweede jaar) supervisie, intervisie of coaching. Gerenommeerde (gast)docenten verzorgen binnen elk programma hoorcolleges.

Aanpak

De opleiding is competentiegericht en levert u concrete handvatten voor uw beroepsuitoefening via action learning: kennis uit de opleiding past u direct toe op uw eigen praktijk. En vanuit uw praktijk brengt u casu´stiek in. U krijgt vanuit de opleiding gerichte opdrachten die u gebruikt voor uw eigen werksituatie. Deze opdrachten vormen een goede voorbereiding op de masterthesis.

U werkt samen binnen de totale groep en de werkgroepen met studenten vanuit andere disciplines (multidisciplinair samenwerken). U doet daarbij kennis op over andere werksoorten en werkwijzen en leert over de grenzen van uw eigen beroepspraktijk heen te kijken. Dit lukt omdat alle studenten werkzaam zijn in het beroepenveld en waardevolle casu´stiek inbrengen.

Begeleiding

  • Les van ervaren docenten die goed op de hoogte zijn van uw beroepspraktijk en veel ervaring hebben in het doen van praktijkonderzoek en het uitvoeren van complexe projecten
  • Op specifieke terreinen krijgt u les van gerenommeerde gastdocenten in bijvoorbeeld vraaggericht werken, professionalisering, implementeren, narratieve benadering en effectieve interventies
  • Studiecoaching, collegiale reflectie en projectbegeleiding
  • Deácollegiale reflectie wordt begeleidt doorádocenten die bij de LVSC geregistreerd zijn.
  • Vanuit de opleiding wordt u bij uw praktijkverbeteringsproject in kleine groepen begeleid door een docent die ruime ervaring heeft in onderzoek
  • Samen bekijkt u uw leerproces, de ontwikkeling van competenties en de voortgang van het project
  • Begeleider op uw werkplek

Werkvormen

Diverse werkvormen, zoals inleidingen, discussies en presentaties en het uitwerken van opdrachten in subgroepen.

Ik meld mij aan

Bedankt voor uw interesse in deze masteropleiding. Wij ontmoeten u graag bij de HAN. Het studiejaar begint officieel op 1 september. Uw aanmelding gebeurt in een aantal stappen, wacht daarom niet te lang.

Ja, ik meld mij aan voor de Master Social Work