Competenties Opleidingskundige

Kennis, inhoud en vaardigheden. Dat zijn de belangrijkste peilers van je ontwikkeling tot opleidingskundige.

Competent in didactiek

Als opleidingskundige selecteer en ontwikkel je passende leervormen, materialen en methodieken waarmee je groepen en individuen aanzet tot leren. Je creŽert leeromgevingen op basis van je leerpsychologische kennis, informatie over de doelgroep, (leer)doelen en inhoudelijke kennis.

Stimuleren van lerenden

Je stimuleert medewerkers in hun leerproces. Je zet ze aan tot reflectie en gedragsverandering. Dat doe je door vragen te stellen en feedback te geven. Ook laat je ze experimenteren met vaardigheden. Je houdt daarbij rekening met de leerbehoefte en situatie van de lerende.††

Competent in opleidings- en leerbeleid

Je†zet beleidslijnen uit met betrekking tot leren en opleiden binnen een organisatie. Daarbij let je zowel op de korte - als op de langere termijn. Deze beleidslijnen baseer je †op relevante informatie over de organisatie, (nieuwe) theorieŽn over leren en opleiden en visies op mensen, organisaties en leren. Ook weet je jouw ideeŽn en adviezen te beargumenteren. Op die manier creŽer je draagvlak.

Adviseren

Je bent in staat leerpotentieel van leer- en werkactiviteiten in te schatten, te vergroten en te benutten. Met je adviezen en coŲrdinerende werkzaamheden, creŽer je rijke en krachtige leer- en werkomgevingen. Medewerkers pakken daarin praktische vraagstukken (gerelateerd aan leren) aan. Ook adviseer je over passende leertrajecten om organisatieveranderingen te ondersteunen.††

Toegepast onderzoek

Je weet hoe je systematisch informatie verzamelt. Je onderzoekt de juiste bronnen door middel van passende en efficiŽnte methoden. Ook ben je in staat de onderzoeksgegevens te interpreteren en te rapporteren.†

Klant- en organisatiegerichtheid

Je hebt gevoel voor de behoeften, doelen en cultuur van organisaties, klanten en branches en je speelt daar adequaat op in. Je bent snel thuis in de specifieke situatie van klanten en organisaties en vertaalt je inzichten in de leer- en ontwikkelactiviteiten.†

Organiseren

Je zorgt dat de (leer)activiteiten die je organiseert goed verlopen. Je deelt je tijd goed in en werkt planmatig. Je werkt effectief samen met collega’s.†

CommerciŽle vaardigheden

Je werft klanten en weet ze te behouden. Je vertaalt externe opdrachten in passende offertes. Ook leg je – indien nodig - financiŽle verantwoording af voor (de effecten van) je activiteiten.†

Samenwerken en relaties

Je levert een actieve bijdrage aan samenwerkingsverbanden en houdt hierbij rekening met de behoeften en doelen van je werkpartners. Je draagt bij aan gezonde, succesvolle, en langdurige werkrelaties. Je creŽert betrokkenheid, resultaatgerichtheid en sfeer.†

Persoonlijke ontwikkeling

Je kunt goed reflecteren op je eigen functioneren. Zo signaleer je je eigen leer- en ontwikkelbehoeften. Die vertaal je naar passende en haalbare acties. Je zoekt relevante leersituaties op en past je eigen gedrag aan, op basis van leerervaringen.†

Terug naar inhoudsopgave