Wat leer je tijdens de propedeuse?

Het eerste jaar van jouw opleiding Logistiek en Economie heet de propedeuse. Tijdens dit jaar maak je kennis met je studie en je toekomstige beroep als logistiek professional.

Bedrijfskunde als basis

In het eerste halfjaar van je propedeuse staat bedrijfskunde centraal. Hiermee leg je de basis voor Logistiek en Economie als toegepaste bedrijfskundige opleiding. Je krijgt vakken als bedrijfseconomie, marketing en recht. Maar ook Engels en communicatieve vaardigheden. Via excursies en gastcolleges maak je kennis met het werkveld van de logistiek professional. In het tweede halfjaar loop je zelfs al een korte kennismakingsstage. Daarnaast organiseer je in het tweede semester zelf een evenement, waardoor je kennismaakt met de projectmatige en logistieke kant hiervan. Ook besteden we aandacht aan internationale handel.

Opbouw van de opleiding

In onderstaand schema wordt aangegeven hoe de opleiding Logistiek en Economie opgebouwd is.

Eerste halfjaarTweede halfjaarHoofdfase
Bedrijfskunde
Marketing
Bedrijfseconomie
Recht
Engels
Onderzoek
Beroepsoriėntatie
Student, beroep en maatschappij
Communicatieve vaardigheden
Evenementenmanagement
Internationale Handel
Internationaal vervoer
Internationaal recht
Korte stage
Communicatieve vaardigheden Bedrijfseconomie
Engels
Onderzoek
Distributielogistiek
Productielogistiek
Inkoop & logistiek
ICT & Logistiek
Supply Chain management
Leiderschap & management
Cross-cultural management
Studie buitenland
Stage & Afstuderen

Uitleg 1e halfjaar propedeuse

In het eerste halfjaar staat bedrijfskunde als basis centraal. Bedrijfskunde houdt zich bezig met vraagstukken binnen bedrijven en kijkt daarnaar vanuit een integrale benadering. Het gaat daarbij om de organisaties zelf en om de marktomgeving waarin die organisaties staan. Zo staan vakken als bedrijfseconomie, marketing en recht op het programma en werk je in projectgroepen aan opdrachten. Bij bedrijfseconomie gaat het hier om basiskennis en –vaardigheden: een introductie op relevante (bedrijfs)economische onderwerpen en rekenvaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onderzoek en Engels. Ook schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden staan op het programma. Via gastcolleges en excursies maak je kennis met het werkveld van de logistiek professional.

Uitleg 2e halfjaar propedeuse

In het tweede halfjaar staat evenementenmanagement op het programma. Door het organiseren van een evenement maak je kennis met de projectmatige en logistieke kant van evenementen. Bij het thema Internationalisering ga je dieper in op het praktische zaken rondom internationale handel. Wat moet er allemaal geregeld worden om goederen van ene plek op de wereld naar de andere te krijgen? Is de vraag die centraal staat. Uiteraard besteden we aandacht aan een professionele houding, vaardigheden en ethisch handelen. In een korte stage maak je kennis met logistieke aspecten in de praktijk. Ook in dit halfjaar staan onderzoek en Engels op het programma.

Verschillende werkvormen

Tijdens de propedeuse werk je samen met andere studenten aan opdrachten. Daarnaast heb je individuele toetsen en opdrachten. Als ondersteuning voor de verschillende opdrachten volg je trainingen, neem je deel aan hoor- en werkcolleges en raadpleeg je docenten. Je hebt zo’n 16 contacturen per week. Tijdens een contactuur ben je op school aanwezig voor colleges of afspraken met een docent . Buiten deze contacturen is er tijd om met medestudenten te werken aan opdrachten.

Overstappen naar een andere opleiding

Twijfel je over je studie? Na het eerste half jaar kun je zonder studievertraging switchen naar een verwante opleiding: Facility Management, Management, Economie & Recht of Human Resource Management.