ISPB: 2. Sociaal systeem

Naast aandacht voor de relatie tussen client en professional (fasering) en vaste elementen, gaat Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) ervan uit dat mensen onderdeel zijn van verschillende sociale systemen. Dat geldt zowel voor de professional, als voor de client.

Sociale systemen

We onderscheiden de volgende sociale systemen:

Algemeen begripOnderverdelingBetekenis
Sociale context Cliëntsysteem, partnersysteem, gezinssysteem Primair systeem: mensen met wie iemand dagelijks en intensief contact heeft
  Sociaal netwerk Mensen met wie iemand regelmatig en redelijk intensief contact heeft
  Sociale omgeving Mensen met wie iemand te maken
heeft maar die hij niet of nauwelijks persoonlijk kent
Sociaal systeem   Geheel van sociale verhoudingen
in de lokale situatie waarin iemand
verkeert (zoals straat of wijk)
Sociale structuur   Geheel van maatschappelijke en
culturele sociale verhoudingen
waarin iemand verkeert

Bepalen van agenda en doel gesprek

Consultatie tussen een vader en zijn zoon.

Focus ISPB

In ISPB wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Hoe je in welk sociaal systeem iets kunt doen of beter kunt laten
  • Hoe je mensen uit de sociale context en omgeving betrekt
  • Wanneer het betrekken van de sociale context juist niet verstandig is
  • De sociale context waarin de professional zijn of haar werk doet
     

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw