ISPB onderscheidt 3 fasen

In Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) gaan we ervan uit dat psychiatrische hulpverlening verschillende fasen heeft – zeker als het contact tussen client en professional moeizaam is of was.

Onderscheidende fasen van ISBP

1. Contactfase Optimalisering van de relatie
2. Doelenfase Verduidelijking van probleem, zorgbehoefte en doel
3. Werkfase Verbetering van sociaal en psychiatrisch functioneren

Contactfase

In de eerste fase (contactfase) richt de professional zijn of haar aandacht, en die van de patiėnt, op de werkrelatie tussen beiden. Contact maken lukt vaak wel, maar een goede werkrelatie ontwikkelen vraagt om meer dan alleen een aardig contact.

In deze fase moeten patiėnt en professional overleggen over de manier waarop ze met elkaar willen omgaan, ofwel over de vorm van de sociaal-psychiatrische begeleiding.

Fragment over verwachtingen uitspreken

Doelenfase

In de tweede fase (doelenfase) gaat het over wat patiėnt en professional samen gaan doen, ofwel over de inhoud van de sociaal-psychiatrische begeleiding. Die inhoud ontstaat door het formuleren van doelen. Het beoogde resultaat van deze fase is een aantal goed doordachte, gezamenlijk overeengekomen doelstellingen voor de begeleiding.

Fragment over onderhandelen over doelen

Werkfase

Wanneer cliėnt en professional in de derde fase (werkfase) zijn aangekomen, mogen we ervan uitgaan dat ze in actie kunnen komen.

Doel van deze derde fase is het gezamenlijk kiezen en uitvoeren van interventies die aansluiten bij de in de tweede fase geformuleerde doelen. De beoogde uitkomst is een verbetering van sociaal en psychiatrisch functioneren.

Focus ISPB

In ISPB wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Hoe je weet in welke fase het proces zich bevindt
  • Hoe en waarmee je een fase kunt afsluiten
  • Of en hoe je kunt bewegen tussen de verschillende fases

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw