ISBP: 4. Vaste elementen

Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) maakt gebruik van een aantal vaste elementen in ieder gesprek. Deze zijn zeer nuttig gebleken om de rode draad vast te houden.

Vaste elementen in ieder gesprek

 • Agenda maken
  PatiŽnt en professional maken samen een agenda met punten die ze in ieder geval in het gesprek willen bespreken.
 • Terugkijken op de periode tussen het huidige en vorige gesprek
  De professional nodigt de patiŽnt uit om te reflecteren op de afgelopen periode.
 • Doelen relateren aan de gespreksonderwerpen
  De professional nodigt de patiŽnt uit om gespreksonderwerpen (agendapunten) te relateren aan de geformuleerde doelen van sociaal-psychiatrische begeleiding.
 • Terugkijken op het gesprek
  PatiŽnt en professional kijken samen terug op het afgelopen gesprek en bekijken of de agendapunten aan de orde zijn geweest.
 • Invullen van een vragenlijstje over het gesprek
  (SRS: Session Rating Scale)
  PatiŽnt en professional vullen beiden een korte vragenlijst in over het contact; de patiŽnt vult er eventueel een in over het beloop.
Fragment over agenda maken en terugkijken op afgelopen periode
Fragment over terugkijken op gesprek en SRS invullen

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw