Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB)

Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) is een begeleidingsmethode voor clienten in de langdurige psychiatrische zorg, die kan worden uitgevoerd door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere hbo-opgeleide zorgprofessionals. Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Praktijkboek met dvd

HAN-lector Bauke Koekkoek schreef een praktijkboek met dvd over sociaal-psychiatrische begeleiding met daaraan een training gekoppeld. Het praktijkboek is gebaseerd op een wetenschappelijke publicatie in International Journal of Nursing Studies. Deze studie gaat in op de bruikbaarheid en effectiviteit van ISPB.

Gratis iPhone app

In de winkel van Apple is een gratis ondersteunende app over ISPB te downloaden. Deze app voor op een iPhone, helpt GGZ-professionals met het uitvoeren van het begeleidingsprogramma ISPB voor cliėnten in de lang-durige zorg. Door middel van kleine stapjes, gerichte uitleg, videofragmenten en links biedt de app een geheugensteuntje bij het werken met ISPB.

Aanpak van ISBP

ISPB is ontwikkeld en getoetst door middel van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking met clienten en professionals in de praktijk. Hieronder vind je beknopte informatie over ISPB, zodat je je een beeld kunt vormen:

1. ISPB onderscheidt 3 fasen

In ISPB gaan we ervan uit dat psychiatrische hulpverlening verschillende fasen heeft – zeker als het contact tussen client en professional moeizaam is of was.

Lees verder ...

2. Sociaal systeem

Naast aandacht voor de relatie tussen client en professional (fasering) en vaste elementen, gaat ISPB ervan uit dat mensen onderdeel zijn van verschillende sociale systemen. Dat geldt zowel voor de professional, als voor de client.

Lees verder ...

3. Gespreksmethoden

ISPB maakt gebruik van een aantal specifieke gespreksmethoden. Elk van deze gespreksmethoden sluit aan bij een bepaalde fase (fasering).

Lees verder ...

4. Vaste elementen

ISPB maakt gebruik van een aantal vaste elementen in ieder gesprek. Deze zijn zeer nuttig gebleken om de rode draad vast te houden.  

Lees verder ...

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw