Werkveld Psychiatrische zorg

Psychiatrische zorgverlening is een vorm van hulpverlening welke ook bij de reguliere GGz in de regio wordt gebruikt, de zogenaamde tweedelijnszorg.

Het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg bij de HAN begeeft zich op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en sociale studies.†De focus ligt op de wisselwerking tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid.

Community Mental Health Care

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen bestaat steeds meer uit varianten van community mental health care als vervanging voor hospitalisatie © SXC

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) bestaat steeds meer uit het bieden van varianten van ambulante zorgarrangementen, community mental health care, als vervanging voor hospitalisatie.

Lees verder ...

MATCH: afsluiten contacten

Is het noodzakelijk om de benodigde duur van zorg goed te onderbouwen? © HAN

≠Het project MATCH afsluiten van contacten heeft als doelstellingen: inzicht genereren in factoren die de duur van de zorg beÔnvloeden, ontwikkelen van een interventie om de duur te beperken en toetsen van de effectiviteit van deze interventie.

Lees verder ...

MATCH: cohort studie

MATCH cohort studie

Binnen de MATCH cohort studie zal worden onderzocht op welke manieren de match tussen de zorgvraag van mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek en het zorgaanbod door GGZ-professionals verbeterd kan worden.

Lees verder ...

MATCH: ISPB studie

Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding via een smartphone-app © HAN

Doelen van de MATCH ISPB studie: ≠verhogen van de kwaliteit van leven van en kostenbesparing in de zorg voor mensen met langdurige psychiatrische stoornissen en onderzoeken wat de (kosten)effectiviteit is van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) versus gebruikelijk zorg.

Lees verder ...

MATCH: Minder Intensief

In dit MATCH onderzoek willen wij factoren vinden die (gedeeltelijk) kunnen voorspellen of deze verwijzing naar minder intensieve zorg succesvol zijn. © Pixabay.com

MATCH: Minder Intensief. Iedereen vindt gezondheidszorg erg belangrijk, maar publieke middelen schaars zijn, is het noodzakelijk om passende zorg te bieden: niet te veel en niet te weinig. In dit onderzoek willen wij factoren vinden die (gedeeltelijk) kunnen voorspellen of deze verwijzing naar minder intensieve zorg succesvol zijn.

Lees verder ...

Smart4U

Ontwikkelen en implementeren van een activerende interventie (Smart4U) via een app op een smartphone © Cheon Fong Liew

Bestaande sociale netwerken van cliŽnten moeten meer in beeld komen, behouden blijven en zo mogelijk worden uitgebreid (waar gewenst door cliŽnten) via het project Smart4U.

Lees verder ...

Sociale kaart 2.0

Sociale Kaart 2.0 beoogt het in kaart brengen van de welzijn- en zorgvoorzieningen voor mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening op wijkniveau in de regio Nijmegen.

Sociale Kaart 2.0 impliceert het in kaart brengen van de welzijn- en zorgvoorzieningen voor mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening op wijkniveau in de regio Nijmegen.

Lees verder ...

ZemCAD

Een aanzienlijke groep cliŽnten die behandeld wordt in de ambulante geestelijke gezondheidszorg heeft last van chronische angst en/of depressie. © Pixabay.com

Een van de doelstellingen van ZemCAD is het onderzoeken welke cliŽnten met chronische angst en/of depressie profiteren van een overgang van specialistische zorg (tweede lijn) naar een collaborative care zorgmodel.

Lees verder ...

Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB)

Omslag praktijkboek over sociaal-psychiatrische begeleiding

ISPB is een begeleidingsmethode voor clienten in de langdurige psychiatrische zorg, die kan worden uitgevoerd door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere hbo-opgeleide zorgprofessionals. †

Lees verder ...

Project MATCH

MATCH is een onderzoeksproject, gefinancierd door een RAAK PRO-subsidie (SIA), het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg en de GGZ-partners, dat in september 2012 is gestart en inmiddels is afgerond.

Meer over MATCH