Mindfulness

U wilt een lager verzuim binnen de afdeling, minder stressklachten en meer veerkracht? Hoe krijgt u de passie en het plezier terug bij uw medewerkers? Hoe kunt u nog beter gebruikmaken van de talenten binnen het team?

Minder ziekteverzuim en een grotere productiviteit

Mindfulness zorgt dat medewerkers beter in hun vel zitten, flexibeler en creatiever zijn en beter besluiten kunnen nemen. Het gevolg: minder ziekteverzuim en een grotere productiviteit. Mindfulness is geschikt voor medewerkers of leidinggevenden die graag bewuster willen omgaan met spanningsklachten zoals piekeren/malen, stemmingswisselingen, overbelastingsklachten, slaapproblemen, extreme vermoeidheid, angst en chronische pijn. Het zorgt dat ze minder automatisch reageren vanuit oude gewoontes. Mindfulness zorgt dus niet alleen voor stressreductie, maar ook voor professionele groei en ontwikkeling; aandachtiger leven in het hier en nu vormt een basis voor succesvol functioneren. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness toont zeer positieve resultaten.

Mindfulness in uw praktijk

Hoe kunnen uw medewerkers mindfulness bereiken en hoe is dit succesvol toe te passen in de organisatie? Via een intake stellen we doelen vast en achteraf evalueren we of de doelen bereikt zijn. Uitgebreid onderzoek is ook mogelijk.

Uw partner binnen de HAN

HAN VDO heeft de expertise in huis om uw organisatie te begeleiden. We helpen u door te pakken zodat er een sterk, duurzaam resultaat ontstaat dat zowel uw organisatieprofiel als uw clint ten goede komt.

HAN VDO Advies