Web based scan: Onderzoek de werkbeleving van uw medewerkers

Toegepast onderzoek toont aan wat leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en directeuren al lang weten: het zijn de medewerkers die een organisatie succesvol maken. Daarom is het noodzakelijk om blijvend in personeel te investeren. Vitale medewerkers hebben minder gezondheidsklachten en zijn minder vaak ziek. Ze zorgen er voor dat uw organisatie de cliënten nog beter van dienst kan zijn. Ook zijn vitale medewerkers loyaler ten opzichte van hun werkgever.

De web based scan, een dienst van HAN VDO en onze partner Schouten & Nelissen Inzicht, meet de werkbeleving van uw medewerkers op een verantwoorde, wetenschappelijke en praktisch toepasbare manier. De scan geeft niet alleen een beeld van de mogelijke verbeterpunten, maar ook van de kracht van uw organisatie en van uw medewerkers. De resultaten van het onderzoek bieden u de gelegenheid om praktijkoplossingen te bedenken die werken. Oplossingen waarvan de medewerkers én uw organisatie beter worden. 

Voor wie?

Voor organisaties/instellingen die zich niet alleen beperken tot het terugdringen van werkstress, gezondheidsklachten en ziekteverzuim bij hun medewerkers maar die hun medewerkers ook optimaal willen laten functioneren en presteren. Dit betekent dus enthousiaste, gemotiveerde, vitale medewerkers, inspirerend werk en een organisatie waar medewerkers trots op zijn. De scan wordt op maat gemaakt worden voor uw organisatie. De uitkomsten van uw organisatie worden vergeleken met die van andere soortgelijke organisaties. De individuele medewerker ontvangt meteen na het invullen van de scan online feedback over de eigen werkbeleving en werkomstandigheden.

Resultaten

Op de diverse niveau’s van de organisatie (team, afdeling, cluster, divisie, organisatiebreed) krijgt u inzicht in de werkbeleving van de medewerkers (mate van werkstress, werkplezier, ervaren werkdruk), in de achterliggende oorzaken (werkprocessen, cultuur, manier van werken, etcetera; persoonskenmerken) en de gevolgen (bijvoorbeeld organisatiebetrokkenheid, ziekteverzuim, arbeidsprestatie, kwaliteit van de dienstverlening, personeelsverloop). Bij de analyse van de oorzaken maken we een onderscheid tussen elementen waaruit de medewerkers energie halen en knelpunten die het werkplezier belemmeren.
Daarnaast hebben individuele medewerkers zicht gekregen op hun persoonlijke balans en worden ze geactiveerd om hierin, indien nodig, stappen te ondernemen. De aanpak leidt dus tot (nog meer) betrokkenheid van de leidinggevenden en medewerkers om knelpunten en belemmeringen aan te pakken. Boven genoemde resultaten bieden u de mogelijkheid om, bij voorkeur samen met ons, creatieve, praktische oplossingen te bedenken en in te voeren.