Projecten

Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden voornamelijk uitgevoerd in samenwerking met studenten die zich in de eindfase van hun HTS-studie bevinden en gespecialiseerde medewerkers van HAN Automotive. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de industrie en onderzoeksinstituten (o.a. Nedstack, Hygear, DNV Kema en Ballast Nedam).

Electric Power Train

COMANDO-project scope.
Alleen het gedeelte rechts van de onderbroken lijn behoort tot het onderzoeksgebied van het COMANDO-deelproject.

HAN-lectoraten Voertuigmechatronica en Meet- en Regeltechniek werken met andere partners binnen het onderzoeksprogramma Electric Power Train. Dit samenwerkingsverband wil het tekort aan kennis binnen het domein van geėlektrificeerde aandrijvingen aanvullen met toepassingsgericht onderzoek.

Lees verder ...

Project Fast

Het RAAK-MKB-onderzoeksproject Fast & Curious werkt aan innovatieve slagkracht in de automotive-, robotica en zorgsector. In dit samenwerkingsverband ontwikkelt een MKB-community samen met verschillende HAN-lectoraten betaalbare en flexibele tools en modellen die toepasbaar zijn in innovatieve high-tech embedded systemen.

Lees verder ...

Educational Staff Training in Automotive Systems (ESTAS)

Het ESTAS-project bij Automotive is in september 2008 van start gegaan. ESTAS staat voor “Educational Staff Training in Automotive Systems”. Deelnemende hogescholen aan ESTAS zijn de HAN en Fontys. De doelstelling van ESTAS is te komen tot gemotiveerde, hoog gekwalificeerde docenten in het hogere technische bacheloronderwijs, met een sterke focus op de eisen van de automobielindustrie.

TukTuk project bij Automotive

De studenten van de HAN werken aan een hybride TukTuk op schone energie. Het is de bedoeling in mei 2009  een schone tuktuk en een businessplan te hebben. Het project bevat diverse wedstrijdelementen waarop studenten beoordeeld worden. Naast HAN-studenten nemen teams van de Hanzehogeschool uit Groningen en de Technische Universiteiten Eindhoven en Delft deel aan dit bijzondere project.

HyMotive – Hydrogen in Automotive Applications

Samen met het ATC, Silent Motor Company en Syntens wil het lectoraat Voertuigmechatronica van HAN Automotive de introductie van waterstof als brandstof in de automotive sector ondersteunen, door het bevorderen van de samenwerking tussen de HAN en het bedrijfsleven in zowel de waterstof- en brandstofcelsector als de automotive sector binnen het programma HyMotive.