Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief

Het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief draagt met onderzoek bij aan innovatieve concepten, waarbij de samenhang tussen zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs en leefbaarheid in de wijk en het dorp centraal staan. Het lectoraat werkt steeds vanuit het perspectief van de burgers. Hun vragen, mogelijkheden en bijdragen vormen het vertrekpunt in optimale dienstverlening.

Het verhaal van de burger

Het lectoraat ontwikkelt lokale dienstverlening. Hierbij besteedt het nadrukkelijke aandacht aan het combineren van verschillende typen zorg, welzijn en andere ondersteunende diensten. Deze diensten versterken elkaar.

Voor de burger is het van belang dat er een herkenbare keten is waarin de verschillende vragen in elkaar overlopen. Het is een voorwaarde dat de burger de keten waar hij gebruik van maakt als zodanig herkent en ervaart. Trefwoorden in dit verband zijn:

  • Preventief
  • Gecoördineerd
  • Ondersteunend
  • Flexibel

Het verhaal van de burger is mede leidend voor (her)inrichting van de dienstverlening.

Narratief onderzoek

Het lectoraat onderzoekt sociale vernieuwingen zoals de kanteling naar Welzijn Nieuwe Stijl, het effect van woonservicegebieden en klantgestuurde dienstverlening. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs draagt bij aan de professionalisering van docenten, studenten en het werkveld.

Het lectoraat is expert op het gebied van narratief onderzoek en narratief werken. Het lectoraat heeft een eigen narratieve werkwijze met een zelf ontwikkeld vraaganalyse- instrument.

Wmo-werkplaats Nijmegen

'Vraagverheldering' is een belangrijk begrip voor de Wmo-werkplaats Nijmegen, ook voor het lectoraat. Hoe krijg je de 'vraag achter de vraag', ofwel de echte behoefte van mensen, boven tafel? Waar moeten degenen die de vragen stellen of het gesprek voeren op letten?

De Wmo-werkplaats Nijmegen organiseert samen met VNG en de Academische Werkplaats Jeugd en met medewerking van het HAN Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief een regionale bijeenkomst over de transities en transformaties in het sociale domein.

Lees verder ...

Sociale technologie bron van steun voor kwetsbare mensen

Bezoekers aan het symposium '(Verkeerd) verbonden?' brengen een analoog sociaal netwerk in kaart © HAN

Sociale technologie biedt grote steun aan kwetsbare mensen om actief te blijven in de maatschappij en om zo hun kwaliteit van leven in stand te houden. Maar technologie alleen is niet genoeg. Dat bleek op het grote HAN SOCIAAL symposium '(Verkeerd) verbonden'.

Lees het verslag over dit symposium

Samenwerking met het Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Lees verder ...