Haal in 1 jaar je BBA-MER-diploma

23 juli 2010

De HAN ontwikkelde een éénjarig programma Bachelor of Business Administration - Management Economie en Recht (BBA-MER). Mensen met het diploma Hoger Bestuursdienstonderwijs (HB-DO) of Adviseur Lokale Overheid (ALO) kunnen met dit programma in één jaar een internationaal erkende Bachelor of Business Administration-titel verwerven. Het is ook mogelijk aan dit programma deel te nemen met andere (voor)opleidingen en EVC's (Erkenning Verworven Competenties).

Programma BBA - MER

Voor het domein van business administration zijn door de HBO-Raad beroepscompetenties vastgesteld. De opleiding BBA - MER richt zich op deze domeincompetenties die aanvullend zijn op het programma van de opleiding Hoger Bestuursdienstonderwijs (HBDO) en Adviseur Lokale Overheid (ALO) van de Bestuursacademie Nederland. Het gaat hier met name om competenties op het bedrijfskundige vlak. Gezien de achtergrond van de studenten staan in het BBA-programma de wisselwerking en vergelijking tussen bestuurlijke en bedrijfsmatige omgevingen centraal.

Toelatingseisen

Een reguliere Bacheloropleiding duurt 4 jaar. Omdat je de opleiding BBA - MER in 1 jaar afrondt, zijn toelatingseisen van toepassing. Hieronder valt het HBDO- of ALO-diploma, maar ook relevante werkervaring en een relevante werkplek. Voor de toelating tot het BBA-programma zijn daarom werkplekcriteria van belang. De werkplekcriteria zijn vastgelegd als onderdeel van het competentieprofiel.

Meer informatie

Het programma start bij voldoende deelnemers in week 36 op donderdag op de HAN Campus in Arnhem. Neem voor meer informatie contact op met Maria Putman, coördinator Deel-tijdopleidingen Faculteit Economie en Management, T 026 - 369 11 12.